Офіс великих платників податків
Державної фіскальної служби

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Звіт про пільги: особливості складання та виправлення помилок

01.08.2018

Звертаємо увагу платників податків про наближення терміну подання Звіту про пільги за півріччя 2018 року (граничний термін подання – 09.08.2018).

Відповідно до пунктів 30.1 - 30.4 статті 30 розділу I Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податкова пільга - це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 статті 30 розділу I Кодексу.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії.

Суми податку та збору, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб'єктом - платником податків. Облік зазначених коштів ведеться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (пункт 30.6 статті 30 Кодексу).

Форма звіту міститься в додатку до Порядку обліку сум податків та зборів, несплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, який затверджений Постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 (далі – Порядок № 1233).

Відповідно до пункту 8 Порядку № 1233 податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об'єктами обкладення податком на додану вартість і відповідно до Кодексу та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування в галузі сільського господарства.

Перелік усіх податкових пільг знаходиться в спеціальних довідниках, які оприлюднює ДФС України. Для звітування за півріччя 2018 використовуються Довідник № 87/1податкових пільг, що є втратами доходів бюджету та Довідник № 87/2 інших податкових пільг.

При складанні Звіту про суми податкових пільг суб’єктам господарювання необхідно звернути увагу на наступне:

- Звіт про суми податкових пільг подається за І квартал, півріччя, три квартали та рік протягом 40 кал. днів після закінчення податкового періоду. Якщо підприємство мало пільгу, але нею не користувалося, то звіт про суми податкових пільг за півріччя 2018 року подавати не треба (пункт 3 Порядку № 1233). Якщо хоча б в одному кварталі звітного року підприємство все ж таки нею скористалося, то звіт доведеться подавати усі наступні квартали звітного року, так як звіт містить накопичувальну інформацію;

- у Звіті необхідно зазначати код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, який є чинним на момент подання звіту;

- у підграфі "усього" та у підграфі "в тому числі з державного бюджету" графи "Сума податкових пільг" відображається сума пільг за платежами, що здійснені до відповідних бюджетів.

Враховуючи те, що формою Звіту не передбачено подання уточненого Звіту та у зв’язку з тим, що зазначений Звіт складається наростаючим підсумком з початку року, то допущені помилки в Звіті за рік слід виправляти в новому Звіті - до закінчення граничного строку подання Звіту за рік, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. За звітні періоди минулих років платники податків не мають можливості подання Звітів із уточненими показниками.

При складанні звіту платники найчастіше допускають помилки при відображенні:

- суми пільги - замість гривні вказують в тисячах гривень;

- обсягу пільги - замість відображення наростаючим підсумком, вказують обсяг пільги лише за окремий квартал;

 - коду пільги - невідповідність довіднику пільг, який діє на момент подання звіту;

- замість суми пільги відображаються обсяги пільгових операцій.

Особливості застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання (неподання) звіту про суми податкових пільг наведені у листі ДФС України від 17.01.2018 №1390/7/99-99-12-02-04-17.