Офіс великих платників податків
Державної фіскальної служби

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Чи є межа між оптимізацією та ухиленням від сплати податку при залученні кредитів від нерезидентів?

16.02.2018

Серед представників великого бізнесу, що перебувають на обліку в Офісі великих платників податків, протягом 2014 – 2015 рр. спостерігалося збільшення кількості платників, що декларують від’ємне значення об’єкту оподаткування з податку на прибуток.

Основною причиною виникнення збитків є значне зростання курсу іноземною валюти, що призвело до виникнення від’ємного значення курсових різниць по позиках, отриманих від нерезидентів.

Харківським управлінням Офісу було проведено перевірку великого виробничого підприємства, яке, починаючи з 2014 року, постійно декларувало від’ємне значення об’єкту оподаткування з податку на прибуток,.

Як з’ясовано в ході перевірки, причиною збитків є саме від’ємне значення курсових різниць за отриманими кредитами від нерезидентів.

З одного боку – норми Податкового кодексу дозволяють врахування від’ємного значення курсових різниць у складі витрат, але з іншого боку – правила бухгалтерського обліку не завжди передбачають «витратність» таких операцій.

Так, перевіркою встановлено отримання підприємством в 2014 році кредитів від засновників-нерезидентів з терміном погашення – 2018 рік. Крім того, до цього моменту не передбачено погашення навіть відсотків за такими кредитами (згідно умов вони нараховуються, але сплачуються разом з погашенням основної суми кредитів).

До складу витрат підприємством за 2014 – 2015 роки віднесено курсові різниці у сумі 76,0 млн грн.

При цьому, підприємством не враховано норми статті 9 ПСБУ 21 «Вплив змін валютних курсів», згідно з якими курсові різниці, що виникають по дебіторській заборгованості або зобов’язанням по розрахунках з господарською одиницею за межами України (дочірнє, асоційоване, сумісне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, що знаходиться та здійснює господарську діяльність за межами України), погашення яких не планується та не є вірогідним в найближчій перспективі, враховуються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному доході.

Таким чином, при отриманні підприємством-резидентом кредитів, позик, тощо від засновників-нерезидентів на умовах, що не передбачають погашення в найближчій перспективі, повинна виконуватись норма ст. 9 П(С)БУ 21.

Перевіркою встановлено порушення порядку ведення бухгалтерського обліку, в наслідок чого підприємством було завищено від’ємне значення об’єкту оподаткування з податку на прибуток на 76,0 млн грн.